หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.phonsung.com สำนักงาน เทศบาลตำบลโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190 โทรศัพท์. 043-671201
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลโพนสูง
สินค้าท้องถิ่นตำบลโพน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบสารสนเทศ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ระบบสารบรรณ
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
รับทำเว็บไซต์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักธุรการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนสูง
เรื่องการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560  
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-2564  
ให้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลโพนสูง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561  
ประกาศให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560
อ่านต่อ »
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสูง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง หมูที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านข่าน้อย หมูที่ 8
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโคกก่อง หมูที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมูที่ 6
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ หมูที่ 7
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง หมูที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 3
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอประชุม
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
นายกเทศมนตรี
นายสฤษดิ์ พลหนองหลวง
ปลัดเทศบาล
นายวิชัย มุริกานนท์
กิจกรรมวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
กิจกรรมวันที่ 6 ธันวาคม 2561
มอบสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
กิจกรรมวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
มอบสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
กิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม 2561
ร่วมน้อมเกล้ารำลึก องค์สมเด็จพระปิยมหาราช
กิจกรรมวันที่ 22 ตุลาคม 2561
โครงการกองทุนคัดแยกขยะ โดยออกรับซื้อขยะในชุมชนทั้งตำบล พร้อมกัน 7 จุด
กิจกรรมวันที่ 10 ตุลาคม 2561
ร่วมสืบสานประเพณี บุญทอดเทียนพรรษา ณ วัดบ้านท่าม่วง
กิจกรรมวันที่ 10 ตุลาคม 2561
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2561 ครั้งที่ 1
กิจกรรมวันที่ 9 ตุลาคม 2561
มอบสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
อ่านต่อ »

 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043-671201 โทรสาร 043-671201
Copyrights © 2017 www.phonsung.com All Rights Reserved.
 
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เ ทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand